เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
ติดต่อสอบถาม


คุณฐิติมา ศรีไชย, คุณเจตวรรณ กรุตรนิยม และ คุณอารี สุวรรณวงศ์

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 50 คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

โทรศัพท์ : 074-286834, 074-286826
083-195-5410/ 089-655-8813

เว็ปไซต์ : www.songkhlalake.com

แฟกส์ : 074-429758
Design by macorin.psu.ac.th