ติดต่อสอบถาม

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

“อุดมศึกษา ชุมชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Added on 06.04.60


    ผู้ติดต่อ

คุณฐิติมา ศรีไชย, คุณเจตวรรณ กรุตรนิยม และ คุณอารี สุวรรณวงศ์

    ที่อยู่

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ. 50 คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

    โทรศัพท์

074-286834, 074-2866826
083-195-5410, 089-655-8813

    แฟกส์

074-429758

    อีเมลล์

slb.con2014@gmail.com
cc : Thitima0082@gmail.com, mai_055@hotmail.com

    เว็ปไซต์

www.songkhlalake.com